Рівні володіння німецькою мовою

Навчання в Центрі німецької мови „Berlin“ здійснюється за системою рівнів A1-C2, які відповідають стандартам та рекомендаціям Європейської Ради з вивчення іноземних мов «Europäischer Referenzrahmen für Sprachen»: http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/

У системі CEFR знання та вміння учнів поділяються на три великі категорії, які далі поділяються на шість рівнів:

Рівень A.  Елементарне володіння мовою

                   A1.  Рівень виживання

                  A2. Базовий (передпороговий) рівень

 Рівень B.  Самостійне володіння мовою

                  B1.  Пороговий рівень

                  B2.  Пороговий просунутий рівень

 Рівень C.  Компетентне володіння мовою

                 C1.  Рівень професійного володіння

                  C2.  Рівень володіння досконало

Для кожного рівня визначені знання та вміння, які повинен мати учень у читанні, сприйнятті на слух, усному та письмовому мовленні:

Що таке кожен рівень володіння німецькою мовою?

Рівень A

Елементарне володіння мовою

Рівень A інакше називається «рівнем виживання»: володіючи німецькою на цьому рівні, Ви зможете, перебуваючи в німецькомовному середовищі, порозумітися на нескладні теми.

Рівень A1

Ви вловлюєте знайомі слова та фрази на слух і при читанні, користуєтеся каталогами та розумієте зміст плакатів. Ви можете підтримати розмову німецькою на якусь відому Вам тему, якщо на ваше прохання співрозмовник буде говорити нешвидко і просто.

Крім того, цього рівня достатньо для заповнення простих анкет та формулярів – наприклад, у готелях.

Рівень A2

Цей рівень поки що недостатній для впевненого перебування в німецькомовному середовищі, але дає змогу «вихоплювати» окремі фрази в живій німецькій мові, приблизно розуміти зміст деяких не надто складних пісень.

Ви зможете поговорити з поліцейським на теми, на які зазвичай розмовляють з поліцейськими: як звати, звідки прибули, де живете, чи надовго… Без проблем ви напишете по-німецькому нескладний лист, привітавши чи подякувавши адресату.

Рівень B

Самостійне володіння мовою

До цієї групи входять усі слухачі, які вже почуваються досить впевнено, щоб не називати їх вивчаючими німецьку мову.

Рівень B1

Ви розумієте основні положення письмової та усної мови, складеної на відносно знайому тему в рамках літературної норми: не рясніє метафорами, що не містить сленгових виразів і неологізмів. Можете і самостійно розповісти про щось абстрактне: про мистецтво або, скажімо, про свої політичні погляди.

У поїздці до Німеччини, Австрії, Швейцарії та будь-якої іншої німецькомовної країни Ви, можливо, іноді відчуватимете незручність від необхідності перепитати співрозмовника або попросити його переформулювати сказане, але серйозних проблем вже, швидше за все, не зазнаєте. В особистому листі Ви запросто розповісте про враження та переживання.

Рівень B2

Це останній ступінь перед констатацією “вільного” володіння мовою. Ви розумієте статті, доповіді, лекції практично з будь-якої проблематики, яка не потребує володіння спеціальною термінологією. На слух і з письмової мови Ви не тільки розумієте описувані події, але й легко складаєте вичерпне уявлення про погляди і почуття автора. Ви читаєте художню літературу «в оригіналі» і, за наявності таланту, можете і самі написати щось геніальне.

Рівень C

Компетентне володіння мовою

Рівень C відповідає вільному володінню німецькою мовою. “Вільно” – величина теж відносна, цей рівень ділиться на дві підкатегорії. Але навіть рівня C1 достатньо, щоб почуватися абсолютно впевнено, не замислюватися про німецьку мову в більшості життєвих ситуацій.

Рівень C1

На рівні C1 Ви розумієте розгорнуті доповіді на будь-яку тему, навіть зовсім не близьку Вам; вловлюєте неявно виражені логічні зв’язки та розумієте багато жаргонізмів, сленг.

Ви можете читати художню літературу німецькою мовою, як рідною, практично не звертаючись до словника і не перечитуючи виклад кілька разів.

Словом, С1 – це рівень володіння німецькою мовою на професійному рівні.

Рівень C2

Вищий рівень. Ви розумієте мову носія мови, який говорить у будь-якому темпі і з будь-якими дефектами артикуляції, і можете підтримати розмову. Ви володієте німецькою мовою так само, як і рідною.