Fachsprachprüfung (FSP)

Fachsprachprüfung (FSP) – це іспит для медичного персоналу, організований лікарською палатою Німеччини для перевірки мовних навичок кандидата, необхідних для спілкування з колегами та пацієнтами під час роботи.
Іспит складається з трьох етапів: діалог “лікар-пацієнт” (збір анамнезу), заповнення лікарського листа та діалог “лікар-лікар”.
Під час першої частини іспиту необхідно зібрати анамнез у пацієнта-актора, включаючи соціально-побутовий, сімейний та загальний анамнез.
У другій частині потрібно написати короткий лікарський лист, переказавши зібрані дані.
У третій частині необхідно подати пацієнта колегам, обговорити з ними призначення додаткових досліджень та можливий діагноз з урахуванням анамнезу.